top of page

Grote regionale oefening in Utrecht

Bijgewerkt op: 14 okt. 2020

Op zaterdag 21 april heeft er op de Haarrijnse Plas en op de Vecht bij Op Buuren een geslaagde rampenoefening plaatsgevonden waar een 6-tal reddingsbrigades uit onze regio (Utrecht, IJsselstein, Houten, Amersfoort, Vianen en Lopik) aan mee hebben gedaan.Er was nog niet eerder een regionale oefening gehouden en de oefening heeft als doel de samenwerking tussen de brigades te bevorderen. Vandaar de titel ‘Bondgenootschap’. Er is nadruk gelegd op de kerntaak van de Nationale Reddingsvloot (waar vier van de zes brigades onderdeel van zijn): het uitvoeren van evacuaties en daarmee gekoppelde zoekacties. Aan de hand van verschillende scenario's is kennis en kunde van de deelnemers op de proef gesteld. Ook is aandacht besteed aan het leren kennen van de verschillende brigades onderling.


De deelnemers aan deze oefening zijn in twee groepen worden verdeeld. de éne groep gaat ’s ochtends naar de Haarrijnse plas en ’s middags naar de Vecht en de andere groep omgekeerd.


Op de Vecht bij Op Buuren werden oefeningen met de boten gedaan, die vooral gericht waren op oriëntatie en communicatie. Er moest een centrale post ingericht worden en op verschillende locaties konden aanwijzingen gevonden worden waarmee vervolgens verborgen lijntekeningen te vinden waren. Door alle lijntekeningen zo duidelijk mogelijk over de portofoon te beschrijven kan de centrale post deze tekeningen samenvoegen. Alle lijnen samen vormden een herkenbare tekening.


Op en rondom de Haarrijse Plas werd met hulp van een grote groep vrijwillige slachtoffers een aaneenschakeling van kleinere incidenten geoefend, zoals vermissingen, onderkoeling, afdrijven, verwondingen, zoekacties in ondiep water, vervoer van slachtoffers, etc. Belangrijk hierbij is het bijvoorbeeld: aan de hand van beschikbare informatie, de juiste inschatting maken van de situatie en risico’s, of het stellen van de juiste prioriteiten en het effectief en correct afhandelen van de incidenten. Het scenario was daarbij als volgt:

“Het is een mooie dag geweest. Het weer is echter plotseling omgeslagen. Hoewel de meeste badgasten op tijd weg waren is dat voor een aantal niet gelukt. Een korte maar heftige onweersbui, met harde windstoten en een windhoos hebben een enorme schade aangericht aan het terrein maar ook onder de badgasten die niet op tijd beschutting konden vinden. Rondom en in het water zijn een onbekend aantal slachtoffers gevallen. Omdat brandweer, politie en ambulance diensten elders druk zijn, is de Regionale Voorzieningen Reddingsbrigades gevraagd om rondom de Haarrijnse Plas orde op zaken te stellen. Het varend materieel is elders ingezet. Er zal op korte termijn niet meer varend materieel komen dan dat er nu is. Het Rode Kruis is gevraagd om te komen assisteren, echter het gaat nog ruim drie uur duren voordat zij operationeel aanwezig kunnen zijn. Tot die tijd zullen alle hulpverleningen zelf moeten worden uitgevoerd”.

Korte impressie: RVR oefening 2018


Regionale Voorzieningen Reddingsbrigades

De RVR Utrecht telt acht reddingsbrigades. Van de acht brigades van de RvR Utrecht, maken sinds 2017 drie reddingsbrigades deel uit van de nationale reddingsvloot (Utrecht, Amersfoort en IJsselstein). Bij deze brigades zijn één of meerdere rampeneenheden gestationeerd. Voor de NRV 2.0 wordt naast deze 3 eenheden ook Houten toegevoegd als NRV eenheid. De overige reddingsbrigades van de RVR Utrecht maken geen onderdeel uit van de nationale reddingsvloot, maar beschikken deels wel over varend materieel uit hoofde van hun bewakingstaken op het strand en/of bij evenementen. Daarnaast zijn alle verenigingen actief in het zwembad om de opleidingen tot en met Lifesaver 3 te geven.In de media

Er is volop aandacht geweest voor de oefening. Het AD en RTV Utrecht waren op locatie Haarrijnse plans aanwezig:

Meer foto's: RVR Oefening 2018

4 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page