top of page

Nieuwe statuten een feit

Bijzondere ledenraadpleging Reddingsbrigade Utrecht

Op woensdag 26 augustus hebben we een buitengewone algemene ledenvergadering gehad rond een noodzakelijke statutenwijziging. Deze was niet alleen buitengewoon, maar ook bijzonder. Voor het eerst was de vergadering niet in het boothuis, maar online. Een noodwet maakte het mogelijk deze vergadering in verband met Corona online te organiseren. En die kans grepen we als bestuur met beide handen aan!

Wat was er ook alweer aan de hand? Het bestuur is de afgelopen jaren druk bezig geweest met een noodzakelijke statutenwijziging. De statuten waren 23 jaar oud en allerlei zaken rond gulden/euro, naamgeving en moderne manier van communiceren, moesten hoognodig aangepast worden. Het grote probleem was alleen, dat voor een statutenwijziging twee derde van alle leden (ca 100 mensen) fysiek bij elkaar moesten zijn om te kunnen stemmen. Normaal komen zo’n 30 mensen naar een ledenvergadering, dus dat zou een hele tour worden. Vooral ook omdat alle jeugdleden ook stemrecht hebben.

Voor Corona hadden we al een ingenieuze oplossing bedacht rond het kamp, omdat daar zo’n 60 leden bij elkaar zijn. En toen kwam Corona, kon het kamp niet doorgaan en kwam de overheid met een oplossing om online een AV te organiseren en tevens digitaal stemmen mogelijk te maken. In korte tijd hebben we toen een actie bedacht waarbij leden via mail konden stemmen en we een online vergadering hebben georganiseerd om het besluit te bekrachtigen. Het resultaat mag er zijn! Ongeveer 125 leden hebben een stem uitgebracht waarbij nagenoeg iedereen ja gezegd heeft tegen de wijziging.

Dat betekent dat de statutenwijziging nu een feit is.

Om te voorkomen dat we dit over 25 jaar weer meemaken, is er een escape ingebouwd om statuten iets eenvoudiger te kunnen wijzigen.

Het bestuur wil iedereen bedanken voor de medewerking!

Luc Dietz, voorzitterAanvullende informatie:52 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page