top of page

Home < Waterhulpverlening < Rampenbestrijding

Rampenbestrijding

Nationale Reddingsvloot (NRV)

Reddingsbrigade Utrecht beschikt over een rampeneenheid en maakt daarmee deel uit van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland. Via een overeenkomst met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Rampenfonds, heeft de Reddingsbrigade een formele taak gekregen t.a.v. evacuatie en hulpverlening bij overstromingsrampen. De rampeneenheid is direct inzetbaar tijdens overstromingen en kan in heel Nederland ingezet worden.

Eén reddingseenheid bestaat uit een vaartuig op een wegtrailer inclusief motor en inventaris. Per eenheid is er een opgeleide bemanning van 4 mensen beschikbaar (plus 2 ploegen voor aflossing).

De bemanning van deze vaartuigen staat 365 dagen per jaar klaar om ingezet te worden. Met de rampeneenheid wordt regelmatig geoefend waardoor de vrijwilligers vakbekwaam blijven in hulpverlening en communicatie tijdens crisissituaties.​

De NRV (waaronder Reddingsbrigade Utrecht) is opgeroepen wij de volgende gebeurtenissen:

Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)

Een RVR is een samenwerkingsverband van reddingsbrigades die samenwerkt met Reddingsbrigade Nederland en met derden zoals de veiligheidsregio, brandweer, politie, ambulancediensten en andere waterhulpverleningspartners in zijn/haar regio.

Overkoepelende bond: Reddingsbrigade Nederland, KNBRD

Als lid van Reddingsbrigade Nederland houdt Reddingsbrigade Utrecht het beleid van de bond aan als richtlijn. Reddingsbrigade Utrecht onderhoudt goede contacten met de bond en werkt goed en nauw samen met de bond, waar mogelijk en wenselijk is. Vanuit de overkoepelende bond is er een uniforme hulpverleningsregistratie. Deze levert o.a.:

  • landelijke standaard formulieren voor registratie en evaluatie van inzetten en hulpverleningen

  • centrale registratie bij de Bond van de hulpverleningen van de aangesloten brigades en landelijk inzicht van de inzetten en verrichte hulpverleningen

bottom of page