top of page

Home < Opleiding < Eerste hulp

Eerste hulp

Opleidingen Eerst hulp

Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO)

Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) is de noodzakelijke hulp die, al of niet in afwachting van de georganiseerde professionele hulp, aan een slachtoffer moet worden verleend op een wijze die aansluit bij de professionele hulpverlening. Reddingsbrigade Utrecht biedt voor leden een cursus EHBO en leidt op volgens het meest uitgebreide programma van het Rode Kruis.

Herhalingslessen

Voor het verlengen van de geldigheid van het diploma Eerste Hulp is het noodzakelijk om ieder jaar herhalingslessen te volgen en te oefenen, zodat u competent blijft. Voor zowel Rode Kruis, als Oranje Kruis.

Reanimatietraining

In de reanimatiecursus leer je levensreddend handelen. Je leer reanimeren en een AED bedienen. Zo weet je wat je moet doen bij een hartstilstand en kun je levens redden. 

Wat leer je?

Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO)
 • Een slachtoffer in veiligheid brengen;

 • De toestand van het slachtoffer beoordelen;

 • Reanimeren en een AED gebruiken

 • Eerste hulp verlenen bij: een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid, letsels aan botten, spieren en gewrichten, verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn op de borstkas, beroerte, dreigende flauwte, hersenschudding, insectensteek, tekenbeet, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, hitteslag, diabetes, epilepsie, koortsstuipen

Reanimatietraining
 • hoe je een hartstilstand herkent

 • wat je als eerste moet doen

 • hoe je reanimeert en een AED gebruikt

Foto is genomen tijdens een oefening

Praktisch

Toelatingseisen

Het volgen van een EHBO opleiding kan vanaf ongeveer 15 jaar. Aan de opleiding zijn eenmalige kosten verbonden én om bij Reddingsbrigade Utrecht een EHBO cursus te volgen is lidmaatschap met EHBO nodig (zie lid worden). Er worden geen verdere eisen gesteld om de cursus te gaan volgen, wel wordt tijdens de opleiding aandacht of je toe bent aan het meedoen met bewakingen en het omgaan met vervelende situaties waar je mee te maken kunt krijgen. 

Over de cursus

De cursus volgt het meest uitgebreide programma van de EHBO opleiding van het Rode Kruis. De cursus bereidt je voor op de professionele praktijk. Met deze cursus kun je als Reddingsbrigade en Rode kruis-vrijwilliger EHBO verlenen op evenementen.

 • Duur: 20 uur, verdeeld over 3 of 4 zaterdagen in de maanden oktober tot maart

 • Vorm: groepsles met maximaal 12 deelnemers

 • Leermiddelen: je ontvangt een EHBO cursusboek

 • Inschrijving: individuele inschrijving;

 • Locatie: Martin Ovenweg 5 Utrecht;

 • Reanimatie is onderdeel van deze cursus;

 • Check of deze cursus vergoed wordt door jouw zorgverzekeraar.

 

Examen

Bij succesvolle afronding van de cursus ontvang je een Europees erkend Rode Kruis certificaat (2 jaar geldig) en een EHBO-pasje.

Lesopzet

Naast theorie wordt ook uitgebreid geoefend waarbij gebruik wordt gemaakt van Lotusslachtoffers.  Tijdens praktijkoefeningen houdt de instructeur de competentie van de cursisten in het oog. Mocht u, op een of meer onderdelen, nog niet voldoende competent zijn, dan zal de instructeur u begeleiden zodat u alsnog de benodigde competentie behaalt.

bottom of page