top of page

Home < Vereniging < Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Een actieve vereniging

Reddingsbrigade Utrecht is een actieve, groeiende vereniging van origine actief in de gemeente Utrecht. Sinds 2013 zijn er ook activiteiten in gemeente Stichtse Vecht.  Naast de opleidingen en trainingen, wordt Reddingsbrigade Utrecht steeds vaker gevraagd als hulpverlener bij evenementen zoals:

 • Koningsnacht en –dag

 • Diverse sinterklaasintochten in de stad 

 • Triatlons, zwem- en roeiwedstrijden  

 • Festivals zoals: Drakenbootfestival, ronDom, Singelswim, CitySprint, Canal Pride, etc.

 • Sponsoring voor Swim To Fight Cancer, Serious Rescue (voor Serious Request van 3FM)

 • Oefeningen landelijk / multidisciplinair

 • Diverse EHBO bewakingen bij sportevenementen zoals volleybal, turnen, school toernooien  

 • Bijzondere evenementen: de Grand Depart van de Tour de Frans (2015),  de huldiging NL Elftal na winst van het EK (2017), de Elfsteden-zwemtocht met Maarten van der Weijden (2018 en 2019), Orange the World (2019) en eerste 3 etappes van de Vuelta (2022).

RCIE8522.jpg

Missie en visie

De missie en visie van Reddingsbrigade Utrecht sluit aan bij Reddingsbrigade Nederland. Onze missie is: 

 

Reddingsbrigade Utrecht staat voor het voorkomen van de verdrinkingsdood. Zij spant zich hiervoor in met alle tot haar ter beschikking staande middelen. 

Deze missie vertaalt zich in onze visie: 

Reddingsbrigade Utrecht gaat ervoor dat iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, sekse, politieke- of geloofsovertuiging: 

 • veilig kan genieten op en rondom het water 

 • goed kan zwemmen 

 • voorgelicht is over de risico's van water 

Reddingsbrigade Utrecht gaat ervoor dat mensen kunnen leren om zichzelf te redden, anderen te redden én bereid zijn om zich vrijwillig in te zetten voor de waterveiligheid van anderen zodat bij ongevallen of rampen passende hulp wordt verleend. 

Lees meer over hoe wij georganiseerd zijn op: Organisatie.

 Al meer dan 100 jaar Reddingbrigade Utrecht

Op 21 januari 2018 bestond Reddingsbrigade Utrecht 100 jaar. Een mooi moment voor onze vereniging, gemarkeerd met onderstaande bericht van de toenmalig burgemeester en beschermheer Jan van Zanen.

 

Een eeuw Utrechtse Reddingsbrigade. Of, zoals de naam luidde bij de oprichting in 1918: Utrechtsche Vrijwillige Brigade tot Redding van Drenkelingen. Die het in het begin niet alleen te doen was om het redden van drenkelingen, maar ook om ‘het opwekken hunner levensgeesten’, waarin je zelfs een speciale cursus kon volgen (die wij nu EHBO zouden noemen). Die aanvankelijk oefende in de ‘gemeentelijke zweminrichting aan den Jutphaasenweg’. Waarvan de leden in 1926 voor het eerst trots een bondsblad ontvingen van de landelijke organisatie. Die in 1953 zo veel leden had, dat er een ledenstop moest

worden doorgevoerd... 

 

Het is een geschiedenis waarin je steeds ziet terugkomen dat dit niet alleen een vereniging is die - als het er op aan komt - topprestaties kan leveren, maar ook een vriendenclub is, waarvan de leden - ook al zijn ze meestal op het water actief - voor elkaar door het vuur gaan.

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht

Beschermheer Reddingsbrigade Utrecht t/m 2019

(november 2017)

bottom of page