top of page

In memoriam Ria Schwager - Broekman

We hebben onlangs het bericht ontvangen dat Ria Schwager- Broekman  op 72 jarige leeftijd is overleden. Zij is gestorven op  23 maart 2018 in Utrecht. De uitvaart heeft op 29 maart plaatsgevonden in crematorium Noorderveld te Nieuwegein.

Namens de Reddingsbrigade heeft Dini Westbroek bij de crematie de onderstaande in memoriam uitgesproken.


We hebben afscheid genomen van Ria, Ria was een gezelligheidsmens, een vrouw die van aanpakken wist. De Utrechtse Reddingsbrigade was voor haar als een familie. Ria was voorzitster van de vereniging van 1997 tot en met 2004. Daarnaast was zij bij verschillende commissies  betrokken. Zij heeft met velen onder u veel werk verricht.

Ria was betrokken en organiseerde trainingen, was examinator, verzorgde lessen op het bad, organiseerde rampoefeningen en de onderhandelingen bij het gemeentebestuur waren op haar hand geschreven. Zij was dan ook bekend bij verschillende organisaties en kende zo vele wegen. Ria heeft met vele onder u de Utrechtse Reddingsbrigade in de stad een gezicht gegeven. Nu zijn we zo ver dat we landelijk bekend staan en lovend over ons gesproken wordt.


Ria heeft als kroon op haar vrijwilligers werk een prachtig lintje ontvangen, zij werd geridderd als lid in de orde van Oranje Nassau, werd Ere-official van Reddingsbrigade Nederland en Ere lid van de Utrechtse Reddingsbrigade.


De brigade was en is nog steeds een groep mensen die met elkaar verbonden zijn. Vertrouwen en respect is bij de brigade van groot belang. Dit gaf Ria de jeugd mee, zo kun je veel voor elkaar betekenen. Zij heeft met velen van u veel in gang gezet. Waar we als Reddingsbrigade Utrecht mee verder kunnen bouwen.


Om haar persoonlijke verhalen te memoreren gaat nu te ver. Ik weet zeker dat velen van u mooie momenten van Ria zullen delen. En we hopen dan ook dat u dit zult blijven doen, want de verhalen zijn te mooi om gesloten te worden.


Bij ons op het bad zal de naam van Ria nog lang blijven bestaan. Het leven van Ria sluiten we af, maar de herinneringen mogen we blijven delen. We sluiten hier haar leven en hopen dat ze nu mag rusten in Vrede.


We wensen Willem, haar echtgenoot, en Carolien, haar dochter, heel veel sterkte en kracht toe, dat ze veel warmte mogen ontvangen van de mensen om hen heen in deze moeilijke tijd.


30 weergaven0 opmerkingen
bottom of page